Reglementen

Bekijk onze lesreglementen en privacyverklaring
Trainingsreglementen
Privacyverklaring

Lidmaatschap

 • Voor senioren is het niet vereist lid te zijn van de tennisclub om deel te kunnen nemen aan de trainingen die door star tennisschool op het tennispark van de club worden gegeven. Er wordt voor niet – leden een baanhuur in rekening gebracht van  €50,– (hele cyclus),€25,- (halve cyclus) of €5,- (per losse privétraining) Senioren die van deze optie gebruik maken krijgen geen ledenpas, zijn niet lid van de club en zijn dus ook niet speelgerechtigd om op de banen van Tennispark Hazendans vrij te spelen. Indien met toch wil vrij spelen dient met een dagpas à €7,50 te kopen in de kantine.
 • Junioren worden bij eerste aanmelding bij star tennisschool meteen lid van T.C. Hazendans en gaan met deze inschrijving akkoord met de inschrijfvoorwaarden van TC Hazendans. De persoonlijke informatie zal worden gedeeld met T.C. Hazendans. Kosten m.b.t. het lidmaatschap zullen door T.C. Hazendans in rekening worden gebracht. Kostenoverzicht en voorwaarden zijn te vinden op www.tchazendans.nl.

Inhalen ziekte trainer

 • Bij ziekte van de trainer kan er een vervanger worden gezocht, lukt dit niet dan wordt u ingelicht en wordt de training op een ander moment ingehaald. Dit gebeurd via de SLACK  app
 • Van alle, door weersomstandigheden uitgevallen senioren- en juniorenlessen worden per cyclus van 16 trainingen, maximaal 2 trainingen ingehaald.

Restituties

 • In geval van blessures, ziekte, verhuizing, enz. kan alleen tot restitutie van het trainingsgeld worden overgegaan als de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een nieuwe leerling. E.e.a. in overleg te regelen.
 • In het geval dat trainingen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet worden ingehaald en wordt er geen trainingsgeld gerestitueerd.
 • Indien men onverhoopt NIET kan worden ingepland dan word het volledige bedrag teruggestort.
 • In geval van annulering van trainingen als gevolg van door de overheid opgelegde (Corona)maatregelen en/of andere onvoorziene omstandigheden buiten de controle van star tennisschool, zal er geen restitutie van baanhuur plaatsvinden. Deze bepaling is van toepassing zowel gedurende de winter- als zomerperiode.

Planning

 • Ongeveer een week voor aanvang van de eerste training krijgt u per e-mail bericht over de lessen. Op- of aanmerkingen kunnen via de SLACK app worden doorgegeven aan star tennisschool.
 • De trainingsindeling zal ook worden gepubliceerd in de agenda op de website van star tennisschool die alleen toegankelijk is met een star - account. Dit is een beschermde persoonlijke omgeving voor iedere star - speler. Dit account kan gratis aangemaakt worden via de site van star tennisschool.
 • Star tennisschool behoudt zich het recht voor om de groepsgrootte indien nodig ten alle tijden aan te passen.

Aansprakelijkheid

 • Star tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van cursisten.

Betaling

 • De betaling van de training wordt bij aanmelding via IDEAL geïnd.
 • Bij wijzigingen van groepsgrootte worden de kosten naar rato aangepast (m.u.v. tennis/freeskills). Voorbeeld: groep van 4 personen kan niet worden volgepland; dit wordt dan een groep van 3 en spelen 45 minuten.

Vrije dagen en vakanties

 • Tijdens basisschoolvakantie en vakantiedagen (paasmaandag, pinkstermaandag en hemelvaartsdag) wordt er GEEN training gegeven, tenzij in overleg met de groepen anders wordt overeengekomen.

Automatische aanmelding nieuwsbrief

 • De bij de star - account ingevulde e-mail komt automatisch in het mailingbestand voor de nieuwsbrief van star tennisschool. Indien je geen e-mails meer wil ontvangen kun je ten alle tijden uitschrijven via een link in de nieuwsbrief.

--- geüpdate op 9/2/2024 ----

Algemeen

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Indien je diensten of producten afneemt van star tennisschool, of overweegt dit te doen, dan kan het zijn dat je persoonsgegevens aan ons verstrekt. Star tennisschool is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

star tennisschool

https://startennis.nl 

Vestahof 1

6215 XA Maastricht

Tel: 0031-6 25050292 

KVK-nr : H14074360

 

Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze klanten. Ons privacy beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk, zorgvuldig en persoonlijk. 

Door het bezoeken van onze website en door gebruik te maken van onze diensten en producten, verwerken we jouw gegevens zoals we dat in dit document beschrijven. Hieronder vallen ook de gegevens die je onszelf verstrekt. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze dienstverlening en producten.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij gebruiken om je te kunnen helpen zijn je volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geslacht, geboortedatum en betalingsgegevens. 

Ontvangers van persoonsgegevens

De e-mail van star tennisschool wordt gehost bij Vimexx. Als jij contact opneemt via het contactformulier op de website of via e-mail, worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Vimex. De mailbox van star tennisschool is beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn eveneens beveiligd met een wachtwoord en/of een code. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten en alle inlogprocedures vergen een tweestapsverificatie.

Indien je met ons communiceert via social media, ontvangen wij daardoor ook je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je profielfoto, je telefoonnummer, je woonplaats en je geslacht. 

Indien je met ons communiceert via Slack, ontvangen wij daardoor in elk geval je volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geslacht en geboortedatum. Slack is buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd en slaat jouw persoonsgegevens buiten de EER op. Hierdoor is het mogelijk dat je persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de EER. We raden je daarom aan de privacyregels van Slack goed te lezen vóórdat je er gebruik van maakt. Zo weet je wat er met je gegevens gebeurt. Slack hanteert ten aanzien van het gebruik van haar app dan ook haar eigen privacy statement, hier in te zien via https://slack.com/intl/en-nl/privacy-policy

Door gebruik te maken van de app Slack en daarmee gebruik te maken van de diensten en producten van Slack, verwerkt Slack jouw gegevens zoals in hun eigen privacy statement beschreven. Daaronder vallen ook de gegevens die je zelf aan Slack verstrekt. Hun privacyverklaring is van toepassing op al hun dienstverlening en producten.

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van onze overeenkomst. Daarnaast is het ook mogelijk dat je toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken op basis van artikel 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze toestemming kun je op ieder moment intrekken door te mailen naar roland@startennis.nl

Star tennisschool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het verwerken van gegevens van klanten teneinde onze diensten en producten te kunnen leveren;
 • Het verwerken van gegevens van klanten teneinde de (financiële) administratie te voeren;
 • Het afhandelen van jouw betalingen; 
 • Je te kunnen bellen, e-mailen of chatten via Slack indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of onze producten te leveren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 

Star tennisschool verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiften. 

Star tennisschool verwerkt persoonsgegevens verder ook op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van star tennisschool via e-mail.

Minderjarigen

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via roland@startennis.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Links naar andere websites 

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van star tennisschool. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. star tennisschool raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Star tennisschool neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van star tennisschool) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij je persoonsgegevens bewaren om te kunnen voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

In overeenstemming met artikel 5 AVG mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. 

Verder rust er op star tennisschool ook een wettelijke bewaartermijn ten behoeve van onze fiscale en wettelijke boekhoud- en administratieplicht: 7 jaar (Art. 52 AWR). 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Star tennisschool verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Star Tennis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Star tennisschool gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door star tennisschool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar roland@startennis.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van star tennisschool privé is. Je herkent deze beveiliging aan het zwarte slotje voor de URL. 

Van jouw gegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt. 

Star tennisschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met roland@startennis.nl

Wijziging van het privacy beleid 

Star tennisschool behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze privacyverklaring te wijzigen. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Star tennisschool raadt je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal star tennisschool er alles aan doen je per e-mail en via de websites te informeren. Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 1 april 2021

Locaties

Contact

© star tennisschool 2021
0
  0
  Winkelmand
  Winkelwagen leegNaar tennisshop
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram